Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Acte notariale

Autentificarea notarială a procurilor

Ambasada autentifică procuri, prin care o persoană sau mai multe persoane pot împuternici o altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele acestora pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, conform programării, prezentând următoarele documente:

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • copia actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi;
  • bonul de plată a taxei consulare – 30€. Atenționăm că plățile pentru prestarea serviciilor consulare se încasează DOAR prin virament bancar sau alte instrumente și servicii de plată fără numerar la contul de decontare al Ambasadei: LV84HABA0551011808643, Swedbank, Moldovas Republikas Vestnieciba, Reg. No. 59.

Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.