Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Certificat de cazier judiciar

Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare

Informații detaliate despre rechizitele bancare ale Ambasadei și taxele pentru serviciile consulare pot fi vizualizate la rubrica Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare (taxele se vor achita la oficiul poștal sau la bancă prin virament la contul bancar al Ambasadei).
  • Cazierul judiciar/contravențional se emite în circa 20 zile calendaristice - 20 euro
La consulat poate fi solicitat cazierul judiciar/contravențional.
Cazierul judiciar/contravențional este un document eliberat de autoritățile Republicii Moldova care reflectă situația judiciară a unei persoane/prezența-lipsa contravențiilor pe numele persoanei.
pentru cetățeanul Republicii Moldova - un act de identitate valabil moldovenesc (pașaport pentru călătorii în străinătate sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară)).

pentru cetățeanul străin – act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate de model nou, după caz).

  • orice cetățean străin poate solicita cazier judiciar/contravențional emis de Republica Moldova.
  • cazierul judiciar/contravențional poate fi eliberat în limba română sau engleză, la solicitare.
  • pentru solicitarea cazierului judiciar/contravențional este obligatorie prezența solicitantului pe numele căruia se va emite actul.
  • cazierul se emite de consulat/ambasadă după verificarea informației Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
  • cazierul judiciar/contravențional eliberat de Ambasadă nu necesită legalizare. Acest tip de document este recunoscut de către autoritățile din statul de reședință
  • cazierul judiciar/contravențional este valabil 90 zile din data emiterii, fără posibilitatea prelungirii acestui termen.