Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Pluralitatea de cetățenii

În conformitate cu Legea Cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 02.06.2000, pluralitatea de cetăţenii se permite:

  • a) copiilor care au dobîndit automat la naştere cetăţenia Republicii Moldova şi cetăţenia unui alt stat;
  • b) cetăţenilor săi care deţin concomitent cetăţenia unui alt stat, cînd această cetăţenie este dobîndită automat prin căsătorie;
  • c) copiilor cetăţeni ai Republicii Moldova care au dobîndit cetăţenia unui alt stat în urma înfierii;
  • d) dacă această pluralitate rezultă din prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
  • e) în cazul cînd renunţarea la cetăţenia unui alt stat sau pierderea ei nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută;
  • f) în alte cazuri prevăzute de prezenta lege.

 

Important! Dobîndirea de către cetăţeanul Republicii Moldova a cetăţeniei altui stat nu atrage pierderea cetăţeniei Republicii Moldova.

 

Drepturile şi îndatoririle în cazul pluralităţii de cetăţenii
Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care posedă legal şi cetăţenia unui alt stat beneficiază în egală măsură de aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi ceilalţi cetăţeni ai Republicii Moldova.

 

Modalităţile de satisfacere a obligaţiunii militare în cazul pluralităţii de cetăţenii
Persoana care este cetăţean al Republicii Moldova şi care posedă legal şi cetăţenia unui alt stat este supusă serviciului militar faţă de Republica Moldova dacă domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul ei, chiar dacă este scutită de obligaţiunea militară faţă de alt stat.