Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Certificate consulare

Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare

Informații detaliate despre rechizitele bancare ale Ambasadei și taxele pentru serviciile consulare pot fi vizualizate la rubrica Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare (taxele se vor achita la oficiul poștal sau la bancă prin virament la contul bancar al Ambasadei).
  • declarația consulară costă 20 euro și se eliberează în ziua prezentării solicitantului la ambasadă.
Declarația consulară/certificatul consular emis/ă de Ambasadă reprezintă un document oficial ce certifică anumite fapte sau acțiuni ale cetățeanului Republicii Moldova, ca exemplu: autenticitatea unui document; existența sau lipsa veniturilor și bunurilor imobile în Republica Moldova (se emite doar la prezentarea certificatelor eliberate de inspectoratul fiscal sau serviciul cadastral teritorial din RM), etc
Declarația consulară/certificatul consular are de regulă un conținut divers în dependență de cazul individual al persoanei.
  • actul de identitate moldovenesc (pașaport valabil sau expirat, după caz).
  • actele asupra cărora urmează să se expună cu clarificări consulatul (pașaport sau carte de identitate emise de alte state în cazul dublei cetățenii, permisul de conducere moldovenesc și/sau emis de alte state, altele după caz)
  • Declarația consulară/certificatul consular poate fi emisă în limba engleză sau română, la solicitare
  • declarația consulară eliberată de consulat nu necesită legalizare.
  • în anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare eliberate Republica Moldova.