Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Titlu de călătorie

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor şi cetăţenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în următoarele cazuri:

  • au documentul de călătorie cu termenul de valabilitate expirat;
  • au documentul de călătorie deteriorat;
  • au documentul de călătorie care conţine date incorecte sau neactualizate ale solicitantului;
  • au documentul de călătorie al părinţilor în care au fost incluse numele şi prenumele minorilor;
  • au documentul de călătorie de model ieşit din uz.

Pentru obţinerea titlului de călătorie urmează a fi prezentate:

  • cererea de eliberare a titlului de călătorie;
  • Două fotografii de mărimea 35mm x 45mm (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii);
  • Dacă sînt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:

      - buletinul de identitate moldovenesc cu sau fără fişa de însoţire;

      - paşaportul expirat sau deteriorat; 

      - permisul de şedere;

      - orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar, diploma de studii etc.);

  • declaraţia de pierdere sau furt al documentului de călătorie, în cazul în care documentul a fost pierdut sau furat;
  • declaraţia privind neperfectarea anterioară a documentului de călătorie.

Dovada achitării taxei consulare:

- Pentru eliberarea titlului de călătorie cetăţeanului Republicii Moldova se încasează taxa consulară în mărime de 20 € + taxa aferentă de 5 € (total: 25 €). Atenționăm că plățile pentru prestarea serviciilor consulare se încasează DOAR prin virament bancar sau alte instrumente și servicii de plată fără numerar la contul de decontare al Ambasadei: LV84HABA0551011808643, Swedbank, Moldovas Republikas Vestnieciba, Reg. No. 59.

- La perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani taxa consulară nu se încasează.

Termenul de valabilitate a titlului de călătorie este de 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămîni înainte de plecare în Republica Moldova. Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.