Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Supralegalizare

Durata serviciului: 20 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Serviciul se prestează, în ziua programării. Durata soluționării poate fi influențată de volumul solicitărilor de servicii consulare și de eventualele situații de urgență înregistrate în ziua depunerii cererii.

Supralegalizarea consulară a unui document destinat utilizării în Republica Moldova:

  • Pentru persoane fizice - 20 euro
  • Pentru persoane juridice - 35 euro
Supralegalizarea este procedura prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961(Apostila) sau cu care Republica Moldova nu are tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor, faptul că actul supus acestei proceduri este un act oficial, veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului şi identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act.

Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova aflate peste hotarele ţării supralegalizează actele întocmite de către autorităţile statului de reşedinţă sau cu participarea lor şi destinate pentru utilizare în Republica Moldova, în prealabil legalizate de către ministerul afacerilor externe sau de alt organ oficial al statului de reşedinţă împuternicit.

Pentru supralegalizare se prezintă următoarele documente:
  • Actul ce va fi supralegalizat;
  • Actul de identitate valabil (paşaport sau carte de identitate, după caz);
  • Dovada achitării taxelor.
  • cererea se poate depune la misiunea diplomatică/oficiul consular personal / prin împuternicit sau expediată prin servicii de curierat (a se vedea secțiunea servicii prin poștă)
  • durata soluționării poate fi influențată de volumul solicitărilor de servicii consulare și de eventualele situații de urgență înregistrate în ziua depunerii cererii.
  • extrasele multilingve de pe actele de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul sunt scutite de procedura apostilării/supralegalizării, precum şi a traducerii şi vor putea fi utilizate ca atare în faţa autorităţilor străine din Statele-Parte la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă, semnată la Viena, la 8 septembrie 1976.