Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+371 29 99 79 61
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Cadrul juridic bilateral

 1. Acord privind principiile colaborării comercial-economice între Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Letonia (semnat la Nisa la 03.12.1992, în vigoare din 03.12.1992)
 2. Tratat între Republica Moldova şi Republica Letonia cu privire Ia asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală (semnat la Riga la 14.04.1993, în vigoare din 18.07.1996)
 3. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia cu privire la traficul internaţional auto (semnat la Viena la 08.06.1995, în vigoare din 16.03.1996)
 4. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital (semnat la Riga la 25.02.1998, în vigoare din 24.06.1998)
 5. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investițiilor (semnat la Riga la 22.09.1999, în vigoare din 14.04.2000)
 6. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind utilizarea porturilor Republicii Letonia pentru prelucrarea şi transportarea încărcăturilor Republicii Moldova (semnat la Riga la 22.09.1999, în vigoare din 08.03.2000)
 7. Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Letonia privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică (semnat la Riga la 22.09.1999, în vigoare din 10.03.2000)
 8. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind colaborarea în domeniul combaterii terorismului, traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori şi crimei organizate (semnat la Chișinău la 29.05.2003, în vigoare din 19.12.2003)
 9. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind colaborarea în domeniul turismului (semnat la Chișinău la 06.11.2003, în vigoare din 11.02.2004)
 10. Acord de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Pazei Frontierei de Stat al Republicii Letonia (semnat la Riga la 26.08.2005, în vigoare din 26.08.2005)
 11. Acordul între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului (semnat la Riga la 17.03.2006, în vigoare din 17.03.2006)
 12. Acordul privind dezvoltarea cooperării între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia (semnat la Chișinău la 03.04.2006, în vigoare din 26.07.2006)
 13. Acord între Ministerul Apărării Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul apărării (semnat la Chișinău la 03.04.2006, în vigoare din 25.05.2006)
 14. Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind facilitarea regimului de călătorii reciproce, întocmită prin schimb de note (semnat la Riga la 27.04.2006, în vigoare din 27.05.2006)
 15. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia cu privire la colaborarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică (semnat la Riga la 11.05.2007, în vigoare din 27.06.2007)
 16. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letone privind cooperarea în domeniul tehnologiilor informaţionale (semnat la Chișinău la 24.08.2007, în vigoare din 22.11.2007)
 17. Memorandum între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Coruptiei al Republicii Moldova şi Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor Proveniți din Activitatea Ilicită al Republicii Letone privind cooperarea în domeniul combaterii legalizarii veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanțarea terorismului (semnat la Riga la 07.10.2009, în vigoare din 21.01.2010)
 18. Protocol între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Pazei Frontierei de Stat al Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul pregătirii profesionale a personalului (semnat la riga la 11.03.2010, în vigoare din 11.03.2010)
 19. Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letone privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (semnat la Chișinău la 01.10.2010, în vigoare din 29.10.2010)
 20. Memorandum de Înţelegere cu privire la cooperarea dintre Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Letonia în domeniul integrării europene (semnat la Chișinău la 28.04.2011, în vigoare din 28.04.2011)
 21. Acord între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale (semnat la Geneva la 22.05.2012, în vigoare din 10.08.2012)
 22. Acord între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi Ministerul Protecţiei Mediului şi Dezvoltării Regionale al Republicii Letonia de colaborare în domeniul dezvoltării regionale (semnat la Chișinău la 28.06.2012, în vigoare din 15.08.2012)
 23. Memorandum de înţelegere privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Letonia (semnat la Chișinău la 21.01.2014, în vigoare din 11.04.2016)
 24. Acord de Cooperare între Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova şi Biroul pentru Prevenirea şi Combaterea Corupţiei al Republicii Letonia privind schimbul de informaţii şi experienţă în domeniul prevenirii corupţiei, precum şi în alte domenii referitoare la lupta împotriva corupţiei (semnat la Varşovia la 08.12.2015, în vigoare din 15.04.2016)
 25. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind cooperarea în domeniile educaţiei, culturii, ştiinţei, tineretului şi sportului (semnat la Chişinău la 06.11.2017, în vigoare din 27.12.2017)
 26. Acord între Republica Moldova şi Republica Letonia privind stabilirea relaţiilor diplomatice (Semnat la Chişinău la 01.09.1992, în vigoare din 01.09.1992)