Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

NOTĂ: Informaţii detailate referitor la transcrierea actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces), înregistrate peste hotarele Republicii Moldova după 17.08.2001, puteţi găsi pe pagina web a Serviciului Stare Civilă al Republicii Moldova http://www.asp.gov.md/ro/node/183

Cetăţenii Republicii Moldova ale căror acte de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces) au fost înregistrate după data de 17.08.2001 de către organele competente ale ţărilor străine, urmează să efectueze transcrierea (recunoaşterea) acestor acte de stare civilă. Pentru a transcrie un act de stare civilă, prin intermediul Ambasadei, urmează să vă adresaţi, personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite prin procură, la sediul Ambasadei RM la Riga.

 

La depunerea cererii de transcriere a actului de stare civilă urmează a fi prezentatate următoarele acte:

  • Certificatul sau extrasul de pe actul de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, deces sau schimbare a numelui şi/sau prenumelui) întocmit de organele competente letone, cu traducerea acestuia în limba română și autentificată notarial;
  • Actele de identitate:

- ale părinţilor copilului (la transcrierea actului de naştere);
- ale persoanelor căsătorite (la transcrierea actului de căsătorie);
- ale persoanelor divorţate (la transcrierea actului de divorţ);
- ale persoanei decedate (la transcrierea actului de deces);
- ale persoanei cu privire la care a fost întocmit actul de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate (la transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui);

  • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;
  • certificatele de naştere ale părinţilor copilului;
  • actul de identitate al solicitantului sau reprezentantului;
  • procura reprezentantului în original, dacă transcrierea se efectuează prin procură;
  • bonul de plată a taxei consulare – 30 euro + taxa aferentă de 5 € (total: 35 €).

Atenționăm că plățile pentru prestarea serviciilor consulare se încasează DOAR prin virament bancar sau alte instrumente și servicii de plată fără numerar la contul de decontare al Ambasadei: LV84HABA0551011808643, Swedbank, Moldovas Republikas Vestnieciba, Reg. No. 59. Menționăm că taxa consulară nu se încasează la transcrierea certificatului de naștere al copilului.