Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Programarea este obligatorie: un solicitant/solicitare = o programare. Persoana care solicită concomitent transcrierea câtorva acte de stare civilă va înregistra numărul corespunzător de programări.

Informații detaliate despre rechizitele bancare ale Ambasadei și taxele pentru serviciile consulare pot fi vizualizate la rubrica Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare (taxele se vor achita la oficiul poștal sau la bancă prin virament la contul bancar al Ambasadei).
Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • Întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc pentru copilul născut în Republica Letonia - gratuit.
 • Întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de căsătorie moldovenesc înregistrată în Republica Letonia - 15 euro.
 • Întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de deces moldovenesc pentru cetățeanul RM decedat în Italia: gratuit.
Cetățeanul Republicii Moldova care a înregistrat acte de stare civilă pe teritoriul Republicii Letonia (copii născuți, căsătorie, divorț, deces membru de familie) este obligat să declare faptele de stare civilă și să le înregistreze corespunzător în registrul de stare civilă al Republicii Moldova.
În baza certificatului de stare civilă leton autoritatea Republicii Moldova va înregistra actul de stare civilă eliberând în acest sens certificat moldovenesc.
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • Buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară / dacă un părinte sau soțul/ția este cetățean străin, se va prezenta copia actului de identitate al acestuia).
 • Toate documentele eliberate de organele competente letone sau ale altui stat, urmează a fi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat.
 • actele de stare civilă, după caz (certificatele de naștere moldovenești ale părinților, de căsătorie).
 • Dosarul de transcriere a actului de stare civilă este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare consulatul întocmește actul și emite certificatul moldovenesc transcris.
 • Termenul de soluționare estimativ de 60 zile din data depunerii cererii pentru transcrierea și eliberarea certificatului nu poate fi urgentat. Odată inițiat procesul trebuie finalizat, din care motiv se recomandă persoanei care planifică să părăsească Republica Letonia în acest termen, să transcrie actul în Republica Moldova la serviciul teritorial de stare civilă.
 • De regulă procedura transcrierii în Republica Moldova are loc în termen redus de 1-3 zile și se poate face și prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura se poate autentifica la Ambasadă. Pentru informații adiționale recomandăm să verificați rubrica acte notariale.
 • Cererile pentru transcrierea certificatului de căsătorie a părintelui înregistrată în Republica Letonia și transcrierea certificatului de naștere a copilului născut în Republica Letonia pot fi depuse în același timp.
 • Dosarul solicitantului se expediază Agenției Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează actul.