Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+371 29 99 79 61
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Ştiinţă

Republica Moldova are o istorie bogată în domeniul științific, contribuind la dezvoltarea și avansarea cunoștințelor în diverse domenii. Cu o infrastructură științifică bine dezvoltată și o comunitate de cercetători talentați, țara a adus contribuții semnificative la patrimoniul științific.

Direcţiile strategice de activitate în sfera ştiinţei şi inovării cuprind:

  1. Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene.
  2. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.
  3. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.
  4. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.
  5. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.
  6. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.

 

O instituție cheie în dezvoltarea științei este Academia de Ştiinţe a Moldovei, drept coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi inovaţionale, for ştiinţific suprem al ţării, consultantul ştiinţific al autorităţilor publice ale Republicii Moldova.

Una dintre direcţiile prioritare de activitate a Academiei de Ştiinţe a Moldovei constituie depăşirea stării de izolare a savanţilor din Moldova de ştiinţa globală. Participarea Republicii Moldova la procesul de creare a spaţiului unic ştiinţific european a contribuit la stabilizarea potenţialului ştiinţific al ţării, precum şi la dinamizarea schimbului reciproc avantajos cu comunitatea ştiinţifică a UE.