Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+371 29 99 79 61
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Economie

Evoluția social-economică (conform datelor disponibile la 30.06.2023).

  • Produsul intern brut (PIB) a diminuat cu 2,4% în trimestrul I 2023. Consecințele crizelor multiple care au influențat economia în anul precedent menține în descreștere activitatea economică.
  • Criza energetică, războiul din țara vecină, creșterea prețurilor sunt factorii de bază ce continuă să afecteze sectorul industrial. În lunile ianuarie-aprilie 2023 sectorul industrial a descrescut cu 6,2% față de aceeași perioadă din anul 2022.
  • Volumul producției agricole a scăzut. Micșorarea producției agricole a fost determinată de scăderea producției în sectorul zootehnic cu 4,9%, care ocupă în trimestrul I o cotă de 99% în volumul total al producției agricole.
  • Cererea pentru serviciile de transport rămâne în creștere. În trimestrul I 2023 venitul din vânzări în acest sector s-a majorat cu 45% în termeni nominali și cu 16% în termeni reali, inclusiv în luna martie - cu 19,3%.
  • Crizele actuale mențin investițiile pe o traiectorie descendentă. Micșorarea investițiilor străine (-21,7%), a investițiilor finanțate din credite și împrumuturi externe (-36,4%), precum și investițiilor proprii ale agenților economici (-10,9%) au constituit factorii de bază care au influențat diminuarea investițiilor. Totodată, investițiile finanțate din bugetul public național, după diminuarea considerabilă din anul 2022, au înregistrat o creștere cu 8,8%, fiind direcționate preponderent în infrastructura publică.
  • Rata inflației se temperează, dar se menține la nivel ridicat. Rata inflației anuală (mai 2023 față de mai 2022) constituie 16,3%. În același timp, leul moldovenesc s-a apreciat față de dolarul american și euro.
  • Se atestă primele semnale ale impactului relaxării politicii monetare. În contextul diminuării ratelor dobânzilor, a crescut cererea la credite.
  • Veniturile bugetare se mențin în creștere. În ianuarie-mai 2023 la Bugetul public național au fost încasate venituri în valoare de circa 38,9 mild. lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 15,8% comparativ cu perioada similară a anului 2022.

Mai multe informații despre evoluția social-economică pot fi găsite pe pagina web a

Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.