Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Situații excepționale

Dacă ajungeţi să fiţi arestat sau reţinut în Republica Letonia, este bine să ştiţi că personalul consular al Ambasadei vă poate ajuta, în limitele permise de legislaţia naţională a statelor de acreditare şi în limitele permise de dreptul internaţional.

Este bine să ştiţi că, în temeiul normelor internaţionale, aveţi o serie de drepturi şi că puteţi cere autorităţilor străine să vi le respecte.

Aceste drepturi sunt următoarele:
 • Dreptul de a cere ca Ambasada să fie notificată despre arestarea sau reţinerea dumneavoastră;
 • Dreptul de a contacta familia (aceasta o poate face şi funcționarul consular cu acordul dumneavoastră);
 • Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de dumneavoastră sau de familia dumneavoastră);
 • Dreptul la asistenţă medicală;
 • Dreptul la translaţie în limba ţării respective (translator numit din oficiu);
 • Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţie);
 • Dreptul de a primi vizite (din partea funcționarului consular sau din partea familiei);
 • Dreptul de a fi transferat pentru executarea pedepsei în Republica Moldova (numai după pronunţarea unei sentinţe de condamnare).
Ce poate face personalul consular al Ambasadei:
 • Poate insista să ia legătura cu dumneavoastră, după primirea notificării de arest sau reţinere din partea autorităţilor locale (notificarea autorităţilor constituie documentul oficial care declanşează procedura asistenţei consulare în raport cu autorităţile locale);
 • Vă poate vizita la locul de detenţie (cu respectarea regulilor prevăzut de legislaţia naţională);
 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele neregularităţi constatate de dumneavoastră în aplicarea regimului de detenţie;
 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei;
 • Poate transmite mesaje familiei dumneavoastră, dacă doriţi acest lucru.
Ce nu poate face personalul consular al Ambasadei:
 • Nu vă poate elibera din detenţie;
 • Nu poate influenţa sau interveni în desfăşurarea procedurilor judiciare şi nici în deciziile autorităţilor (poate însă susţine reclamaţiile dumneavoastră în eventualitatea comiterii de abuzuri sau a nerespectării drepturilor de care beneficiaţi);
 • Nu vă poate asigura un tratament mai favorabil decât tratamentul aplicat cetăţenilor ţării respective în astfel de situaţii;
 • Nu poate plăti cheltuielile de judecată sau costurile procedurilor judiciare (reprezentare juridică, expertiză, translaţie);
 • Nu poate plăti cheltuielile medicale;
 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii pe teritoriul țării de aflare;
 • Nu vă poate asigura reprezentarea juridică (pentru aceasta aveţi nevoie de serviciile unui avocat);
 • Nu vă poate acorda asistenţă consulară dacă sunteţi şi cetăţean al altor state (asistenţa consulară în cazul persoanelor cu dublă cetăţenie este limitată de normele dreptului internaţional şi de principiul suveranităţii statului pe teritoriul căruia vă aflaţi şi al cărui cetăţean sunteţi);
 • Nu poate facilita primirea de pachete (altele decât corespondenţa scrisă) din partea familiei sau a altor persoane.

În caz de deces al unei rude/prieten este necesar în primul rând de informat autorităţile locale şi Ambasada. Decesul trebuie înregistrat la Oficiile de Stare Civilă din Republica Letonia. Certificatul de deces se eliberează în baza certificatului constatator de deces (care este eliberat de medicul care a constatat decesul). Decesul poate fi înregistrat şi la Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia, însă această procedură nu este obligatorie. Ambasada nu percepe careva taxe la înregistrarea deceselor.

Pentru înregistrarea decesului, solicitantul urmează să prezinte ambasadei, de regulă, următoarele documente:
 • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de o unitate sanitară
 • actul eliberat de către organele competente, care atestă decesul persoanei
 • hotărârea judecătorească privind constatarea decesului sau privind declararea persoanei ca fiind decedată
 • actele de identitate a decedatului
 • livretul militar sau adeverinţa de recrutare a decedatului, după caz
 • actul de identitate al declarantului
 • alte documente, în funcţie de caz.

Dacă autorităţile locale anunţată Ambasada este despre deces atunci, aceasta informează imediat Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din Republica Moldova, care va anunţa familia asupra decesului cetăţeanului.

  Repatrierea cadavrelor în Republica Moldova se face în baza certificatului de deces, iar cheltuielile de repatriere sunt suportate de către rudele/prietenii decedaţilor.

CALAMITĂŢI NATURALE

În caz de calamităţi naturale se va apela la autorităţile locale, după care este necesar de anunţat şi Ambasada despre situaţia în care vă aflaţi.

DISPARIŢIA PERSOANELOR

În cazul dispariţiei unei persoane este necesar să vă adresaţi cu o cerere în scris la sectorul de poliţie în raza căruia a locuit persoana dispărută, care va intenta un dosar de căutare. Pentru aceasta trebuie să aveţi o fotografie recentă a persoanei dispărute şi eventual copia unui act de identitate.

FURTUL COPIILOR

În cazul furtului copiilor este necesar să vă adresaţi la organele de poliţie şi să informaţi funcţionarii consulari ai Ambasadei.

FURTUL SAU PIERDEREA ACTELOR DE IDENTITATE

În caz de furt sau pierdere a documentelor este necesar (dar nu obligatoriu) să vă adresaţi la organele de poliţie în raza căruia aţi pierdut/furat actele de identitate. Pentru a vă întoarce în Republica Moldova, Ambasada va elibera un document (titlu de călătorie), care se foloseşte exclusiv pentru întoarcerea în Republica Moldova şi nu poate fi folosit pentru deplasarea în altă ţară. Titlul de călătorie nu este recunoscut de autorităţile altor state decât în scopul tranzitării spre Republica Moldova. Ambasada recomandă contactarea autorităţilor statelor ce urmează a fi tranzitate la reîntoarcerea în Republica Moldova pentru a cunoaşte condiţiile de traversare a teritoriului acestor state în baza titlurilor de călătorie moldoveneşti. Pentru mai multe detalii accesați rubrica Titlu de călătorie.

REPATRIEREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

În caz ca ati devenit victimă a traficului de fiinţe umane este necesar să anunţaţi cât mai curând posibil una din rude, poliţia, Ambasada sau Organizaţia Internaţională pentru Migraţie. În cazul că nu dispuneţi de documente, Ambasada va elibera gratuit titlul de călătorie.

ÎMBOLNĂVIRI PESTE HOTARE

Deseori, în timpul călătoriilor peste hotare cetăţeanul se poate îmbolnăvi sau poate suferi unele accidente care afectează sănătatea sau care pot pune în pericol chiar viaţa. În astfel de situaţii, accesul imediat la asistenţă medicală este indispensabil, dar el presupune costuri care, de regulă, sunt foarte ridicate.

De aceia, înainte de a vă deplasa peste hotare Ambasada sugerează tuturor cetăţenilor moldoveni să achiziționeze poliţe de asigurare de călătorie care include şi acoperirea costurilor medicale în caz de îmbolnăvire, accident sau deces. Recomandăm ca aceste poliţe de asigurare să acopere întreaga durată a călătoriei, din ziua plecării din Republica Moldova până în ziua întoarcerii.

Dacă vă aflaţi în străinătate şi va-ţi îmbolnăvit sau ați suferit un accident care necesită acordarea de asistenţă medicală, vă recomandăm următoarele:
 • Luaţi legătura cu cea mai apropiată unitate medicală;
 • Dacă nu aveţi acces la unităţile medicale, luaţi legătura cu rudele sau ambasada, iar personalul diplomatic vă va recomanda unităţile medicale din apropiere;
 • Explicaţi medicului situaţia dumneavoastră de sănătate, eventuale afecţiuni anterioare, restricţii la medicaţie etc.;
 • Prezentaţi medicului poliţa de asigurare medicală sau de călătorie.
 •  

Este bine de ştiut că Ambasada nu poate plăti cheltuielile de tratament, medicamentele sau cheltuielile de transport în Republica Moldova. De asemenea nu poate interveni la compania de asigurări pentru a formula pretenţii în numele dumneavoastră.