Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Schimbarea numelui şi/sau prenumelui prin intermediul Ambasadei

NOTĂ: Informaţii detailate referitor la schimbarea numelui şi/sau prenumelui puteţi găsi pe pagina web a Serviciului Stare Civilă al Republicii Moldova http://www.asp.gov.md/ro/node/3984

 

Informații generale

 

Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate pe cale administrativă, prin adoptarea concluziei de către oficiul stare civilă, care se aprobă de către Serviciul Stare Civilă.

Dreptul de a-și schimba numele și/sau prenumele îl au cetățenii Republicii Moldova care au atins vîrsta de 16 ani.

Schimbarea prenumelui copilului pînă la vîrsta de 16 ani se soluţionează de către OSC, pe baza cererii ambilor părinţi, conform art. 56 din Codul familiei, făcîndu-se rectificările corespunzătoare în actul de naştere al copilului. În caz de neînţelegere între părinţi, se va lua în consideraţie avizul autorităţii tutelare, ţinîndu-se cont, în exclusivitate, de interesele copilului.

Schimbarea numelui şi/sau prenumelui copiilor cu vîrsta între 16-18 ani se soluţionează la cererea copilului, solicitîndu-se şi acordul în scris al părinţilor acestora, cu excepţia cazurilor obţinerii capacităţii depline de exerciţiu de către solicitant pînă la atingerea majoratului, în modul prevăzut de lege.

Schimbarea numelui de familie de către unul dintre soţi nu atrage după sine schimbarea numelui de familie al celuilalt soţ, însă pentru cazurile cînd numele de familie al soţului ce solicită schimbarea acestuia, îl poartă şi celălalt soţ, cererea lui poate fi admisă numai concomitent cu cererea celui de al doilea soţ.

Pentru anumite cazuri, la cererea solicitantului, se admite soluţionarea problemei de schimbare şi a patronimicului.

 

Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate în baza următoarelor motive:

 • pronunţarea dificilă, dacă acestea sînt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum şi dacă au fost transformate (schimonosite)prin traducere;
 • dorinţa de a avea numele şi/sau prenumele corespunzător naţionalităţii solicitantului;
 • solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;
 • dorinţa persoanei de a avea acelaşi nume de familie ca şi numele al soţului sau să alăture la numele al său numele al soţului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;
 • dorinţa de a reveni la numele al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorţ;
 • dorinţa de a purta numele al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educaţia solicitantului;
 • cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sînt recunoscute şi acelea, cînd solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naştere pe numele acestuia;
 • alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către OSC.

 

Acte necesare pentru schimbare numelui şi/sau prenumelui:

 • cerere privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, se completează la sediul Ambasadei RM la Riga și se depune personal de solicitant;
 • autobiografia;
 • explicaţie, privind motivele schimbării numelui şi/ sau a prenumelui;
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori;
 • certificatul de căsătorie, dacă solicitantul este căsătorit;
 • certificatul de divorţ, dacă solicitantul este divorțat;
 • buletinul de identitate sau paşaportul solicitantului;
 • două fotografii color format 3x4;
 • avizul, eliberat de organul de poliţie în a cărui rază teritorială domiciliază solicitantul, privind confirmarea sau infirmarea existenţei antecedentelor penale (cazier juridic);
 • bonul privind achitarea taxei consulare de 20 euro+ taxa aferentă de 10 €. (total: 30 €). Pentru detalii despre serviciile scutite de taxă consulară accesați http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112702&lang=ro

 

şi după caz:

 • acordul în scris al ambilor părinţi, adoptatorilor sau tutorelui personei care nu a atins majoratul (16-18 ani);
 • dovada împuternicirii reprezentării, procura sau contractul de mandat;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.