Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Perfectarea pașaportului biometric

Paşaportul biometric moldovenesc se eliberează în următoarele situaţii:

 • eliberarea primară a actului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • solicitarea celui de-al doilea paşaport.

Actele necesare pentru perfectarea paşaportului biometric, pentru cetăţenii:

 

1. CARE NU AU ÎMPLINIT VÎRSTA DE 18 ANI (MINORI):

 

 • buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal (al unuia dintre părinţii minorului-în cazul în care părinţii sunt căsătoriţi sau al ambilor părinţi dacă sunt în afara căsătoriei);
 • paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal(după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • certificat medical cu grupa sangvină al minorului – doar la prima documentare;
 • pentru minorii care au împlinit vîrsta de 16 ani se va prezinta şi buletinul de identitate moldovenesc valabil în original;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport (după caz);

  Explicaţii:
 1. În cazul în care părinţii minorului sunt căsătoriţi, este suficientă prezenţa unui singur părinte. Astfel, la Ambasada RM la Riga va fi exprimat Acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului biometric pe numele minorului;
 2. În cazul în care părinţii minorului nu sunt căsătoriţi, este necesară prezenţa şi acordul ambilor părinţi. În cazul imposibilităţii prezenţei unuia dintre părinţi la Ambasada RM la Riga, este necesară declaraţia notarială de acord pentru perfectarea paşaportului biometric, eliberată de un notar – în cazul aflării părintelui respectiv în Republica Moldova sau un alt stat;
 3. În cazul în care părinţii minorului sunt divorţaţi, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului biometric pe numele minorului, e necesară declaraţia notarială a acestui părinte, perfectată la Ambasada RM la Riga.

 

2.CARE AU ÎMPLINIT VÎRSTA DE 18 ANI:

 

 • certificat de naştere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului/copiilor minori (doar dacă solicitantul are copii cu vîrsta de pînă la 16 ani);

 

Tarife, taxe consulare și aferente pentru perfectarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova

Perfectarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru cetățeanul RM aflat în străinătate:

Termen20 zile5 zile
Tarif43 €75 €
Taxa Consulară40 €40 €
Taxă aferentă11 €11 €
Total 94 €126 €

Perfectarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru cetățeanul RM cu vîrsta sub 7 ani aflat în străinătate:

Termen20 zile5 zile
Tarif33 €58 €
Taxa Consulară40 €40 €
Taxă aferentă10 €12 €
Total 83 €110 €

Perfectarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru cetățeanul RM cu vîrsta de la 7 pînă la 12 ani aflat în străinătate:

Termen20 zile5 zile
Tarif33 €58 €
Taxa Consulară40 €40 €
Taxă aferentă10 €12 €
Total 83 €110 €
 
Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova persoanei pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar:
 
Termen20 zile5 zile
Tarif33 €58 €
Taxa Consulară40 €40 €
Taxă aferentă11 €11 €
Total84 €109 €

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova persoanei pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent:

 
Termen20 zile5 zile
Tarif33 €58 €
Taxa Consulară40 €40 €
Taxă aferentă11 €11 €
Total84 €109 €
 

Atenționăm că termenul de prestare a serviciului indicat în tabelul de mai sus se referă exclusiv la termenul stabilit de ASP. La perioada indicată urmează a fi adăugată perioada de remitere și recepționare a dosarului (aproximativ 2 luni).

NB! Plățile pentru prestarea serviciilor consulare se încasează DOAR prin virament bancar sau alte instrumente și servicii de plată fără numerar la contul de decontare al Ambasadei: LV84HABA0551011808643, Swedbank, Moldovas Republikas Vestnieciba, Reg. No. 59.