Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Perfectarea buletinului de identitate

Buletinul de identitate moldovenesc se eliberează în următoarele situaţii:

 

 • eliberarea primară a actului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;

 

Actele necesare pentru perfectarea buletinului de identitate moldovenesc, pentru cetăţenii:

 

1. CARE NU AU ÎMPLINIT VÎRSTA DE 18 ANI (MINORI):

 

 • buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal (al unuia dintre părinţii minorului-în cazul în care părinţii sunt căsătoriţi sau al ambilor părinţi dacă sunt în afara căsătoriei);
 • paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original (după caz);
 • certificat medical cu grupa sangvină al minorului – doar la prima documentare cu buletin/paşaport;
 • 2 fotografii color, mat, tip pașaport de mărimea 35x45 mm şi 2 fotografii color, mat, tip pașaport de mărimea 100x150 mm.

  Explicaţii:
 1. În cazul în care părinţii minorului sunt căsătoriţi, e suficientă prezenţa unui singur părinte. Astfel, la Ambasada RM la Riga va fi exprimat Acordul unuia din părinţi privind eliberarea buletinului pe numele minorului;
 2. În cazul în care părinţii minorului nu sunt căsătoriţi, este necesară prezenţa şi acordul ambilor părinţi. În cazul imposibilităţii prezenţei unuia dintre părinţi la Ambasada RM la Riga, este necesară declaraţia notarială de acord pentru perfectarea buletinului, eliberată de un notar – în cazul aflării părintelui respectiv în Republica Moldova sau un alt stat;
 3. În cazul în care părinţii minorului sunt divorţaţi, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea buletinului pe numele minorului, e necesară perfectarea declaraţiei notariale a acestui părinte, eliberată de Ambasada RM la Riga.

 

2. CARE AU ÎMPLINIT VÎRSTA DE 18 ANI:

 

 • certificat de naştere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original În caz de pierdere sau furt, solicitantul va completa o declaraţie de pierdere/furt;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului/copiilor minori (doar dacă solicitantul are copii cu vîrsta de pînă la 16 ani);
 • 2 fotografii color, mat, tip pașaport, de mărimea 35x45 mm şi 2 fotografii color, mat, tip pașaport, de mărimea 100x150 mm.

 

Tarife, taxe consulare și aferente pentru perfectarea buletinului de identitate cetățeanului Republicii Moldova

 

Termen ASP20 zile5 zile
Tarif7 €20 €
Taxa Consulară30 €30 €
Taxă aferentă9 €11 €
Total46 €61 €

Atenționăm că termenul de prestare a serviciului indicat în tabelul de mai sus se referă exclusiv la termenul stabilit de ASP. La perioada indicată urmează a fi adăugată perioada de remitere și recepționare a dosarului (aproximativ 2 luni).

 

NB! Plățile pentru prestarea serviciilor consulare se încasează DOAR prin virament bancar sau alte instrumente și servicii de plată fără numerar la contul de decontare al Ambasadei: LV84HABA0551011808643, Swedbank, Moldovas Republikas Vestnieciba, Reg. No. 59.