Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova:
+371 29 99 79 61
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

COVID-19

ALERTĂ DE CĂLĂTORIE ACTUALIZATĂ!

Data, ora ultimei actualizări: 21.10.2020, ora: 18.45

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova: @MoldovainLatvia

1. STARE DE URGENȚĂ: NU

2. RESTRICȚII DE INTRARE:

- Din 10 iunie 2020, intrarea cetățenilor statelor non-UE în Letonia, inclusiv din Republica Moldova, este interzisă, în afară de statele, lista cărora este actualizată săptămânal, în fiecare vineri și poate fi accesată la următorul link: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0

- potrivit actualizărilor din 03 octombrie 2020, toate persoanele, inclusiv cetățenii și rezidenții permanenți ai Letoniei, care au sosit din țări în care numărul cumulat de cazuri de COVID-19 în ultimele 14 zile a depășit 25 persoane la 100.000 de locuitori, trebuie să se autoizoleze timp de 10 zile la sosirea în Letonia. Anumite grupuri de persoane (de exemplu, lucrători medicali, sociali, profesori etc.) trebuie să se autoizoleze timp de 14 zile.

- După sosirea în Letonia din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană, nu este nevoie de autoizolare timp de 10 zile - cu condiția ca în țara din care persoana ajunge în Letonia sau tranzitează această țară, în ultimele 14 zile, numărul cumulativ de cazuri de COVID-19 nu a depășit 25 persoane la 100.000 de locuitori. Această regulă se aplică și persoanelor din țări terțe.

- Potrivit Deciziei Cabinetului de Miniștri al Republicii Letonia, din data de 12 octombrie 2020 orice persoană care intră pe teritoriul leton urmează să completeze chestionarul electronic care este disponibil de pe orice aparat electronic ”smart” și trebuie completat pe pagina electronică specializată www.covidpass.lv. Persoanelor care traversează frontiera Letoniei li se va solicita să completeze chestionarul și să prezinte poliției de frontieră codul QR recepționat. Fiecare adult va completa formularul individual, pentru minori acesta va fi completat de părinți sau tutori legali.

Completarea certificatului este obligatoriu pentru toți imigranții și trebuie completat nu mai devreme de 48 de ore înainte de a traversa frontiera Republicii Letonia.

- din 1 august 2020, toate persoanele care intră în Letonia în scopul de serviciu (inclusiv lucrători culturali) din statele cu incidență ridicată, vor trebui să efectueze două teste Covid-19 cu un interval de 5-7 zile. Până la obținerea rezultatului negativ persoanele sunt obligate să respecte regimul de autoizolare.

3. CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară):

- cetățenii străini care tranzitează Letonia spre țara de origine/reședință;

- persoanele care efectuează transportarea mărfurilor şi pasagerilor;

- cetățenii străini, care intră în Letonia în scopul îndeplinirii obligațiilor comerciale, fapt, care urmează fi confirmat de către Agenția pentru Investiții și Dezvoltare a Letoniei;

- personalul diplomatic sau consular, organizaţiilor internaţionale și membrilor familiilor acestora, acreditaţi în Letonia;

- persoanele care sosesc în Letonia la invitația Președintelui, a Saeima, a Cabinetului de miniştri sau a membrilor acestuia, a Curții Constituționale, a Curții Supreme, a Curţii de Conturi de Stat sau a ministerului;

- curierii diplomatici din Letonia sau din țări străine sau curierii diplomatici ad hoc care prezintă un document oficial care să precizeze statutul lor și numărul coletelor din valiza diplomatică;

- cetățenii, ai căror soț/soție sunt cetățeni ai Letoniei;

- Pasagerii : transportului de pasageri cu avioane de stat și vehicule militare; serviciilor de călători neprogramate oferite de Ministerul Afacerilor Externe leton în scopuri de repatriere; transportului de pasageri (nu mai mult de cinci pasageri) prin transport aerian privat și călătorie aeriană de afaceri; transportul de pasageri (nu mai mult de cinci pasageri) cu mijloace de transport maritim private și de agrement; trafic neregulat de pasageri atunci când pasagerii traversează teritoriul Republicii Letonia în tranzit;

- marinarii care au nevoie să ajungă la locul de muncă pe navă sau să se întoarcă de pe aceasta;

- studenții înscriși într-un program de studiu cu normă întreagă (cu frecvență) sau într-un program de schimb, în cazul în care instituția de învățământ superior sau colegiul a emis o confirmare scrisă a înmatriculării studentului și organizarea studiilor cu frecvență;

- sportivilor, lucrătorilor sportivi, precum și reprezentanților organizațiilor sportive internaționale, pentru participarea la un eveniment sportiv internațional organizat de o federație sportivă recunoscută sau de membrul acesteia, dacă persoanele menționate pot prezenta un document care să ateste că au fost supuse unui examen de laborator pentru diagnosticarea Covid-19 nu mai devreme de trei zile înainte de sosirea pe teritoriul Republicii Letonia și nu a fost detectat Covid-19;

- străinii a căror sosire în Letonia pentru a primi servicii de tratament (diagnosticare și terapie) în cadrul turismului medical a fost aprobată de Inspectoratul de Sănătate, dacă persoanele menționate pot prezenta un document că au fost supuse testelor de laborator pentru a diagnostica infecția cu Covid-19 nu mai devreme cu trei zile înainte de sosirea pe teritoriul Republicii Letonia și nu a fost detectată nicio infecție cu Covid19; persoanele însoțitoare a străinilor care sosesc pentru servicii de tratament dacă necesitatea unei persoane însoțitoare este stabilită de o instituție medicală sau persoana însoțește copilul și prezența acestuia în statutul de persoană însoțitoare a fost agreată de Inspectoratul de Sănătate și persoana însoțitoare poate prezenta un document care să confirme că a făcut test de laborator pentru diagnosticarea infecției cu Covid-19 nu mai devreme de trei zile înainte de sosirea pe teritoriul Republicii Letonia și nu a fost detectată infecția cu Covid-19;

- lucrătorii culturali a căror sosire în Letonia este legată de furnizarea de servicii în domeniul culturii și organizarea de evenimente publice și ale căror grupuri, în conformitate cu regulamentul Guvernului № 360 din 09.06.2020, au fost înființate de ministrul culturii;

- cetățenii din unele state non-UE (lista este actualizată săptămânal, în fiecare vineri și poate fi acceată la următorul link: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0 .

4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

Potrivit Regulamentului Guvernului Republicii Letonia № 360 din 09.06.2020 (https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304) este permisă traversarea teritoriului Republicii Letonia pasagerilor străini aflați în tranzit pentru revenirea la locul de trai permanent.

5. MĂSURI PE PLAN INTERN

- Din 14 octombrie măștile faciale sunt obligatorii nu numai în transportul public, ci și în taxi (atât pentru pasagerii cât și șoferii) dacă nu există o barieră specială care îi separă; magazine, farmacii, instituțiile medicale, oficii poștale, muzee, biblioteci, aeroporturi, stații de autobuz și gări, precum și atunci când se vizitează expoziții și lăcașuri de cult, precum rituri religioase. Cerința pentru măști de față se aplică și angajaților din aceste locuri care nu sunt separați de vizitatori printr-o barieră fizică, cum ar fi pereții speciali.

- De asemenea, masca de față trebuie folosită în locurile de serviciu în care oamenii stau mai mult de 15 minute și nu este posibil să se observe o distanță de 2 metri, precum și nu au fost create alte bariere fizice.

- Măștile faciale pot să nu fie utilizate de copiii cu vârsta sub 13 ani; persoane cu dificiențe în mobilitate, cărora li este dificil să își pună mască; persoane cu probleme de sănătate mintală, care nu sunt capabili să își pună mască; personae fusese diagnosticate și tratate de Covid-19 (cu prezentarea documentelor doveditoare).

- Cerințe suplimentare de siguranță în toată țara introduse în perioada 17 octombrie - 6 noiembrie:

• Nu vor exista cursuri de studii față în față și de arte amatoriale atât pentru adulți, cât și pentru copii în grupuri - pot avea loc doar cursuri individuale sau la distanță. Acest lucru se aplică atât școlilor de muzică, cât şi de arte;

• Antrenamentul sportiv (lecţii) în grupuri poate avea loc numai în aer liber sau de la distanță, fără utilizarea vestiarelor comune. Antrenamentul în interior poate avea loc numai individual. Această cerință se aplică și cluburilor sportive, dar nu se aplică echipei letone de adulți, echipei olimpice letone și sportivilor echipei paralimpice letone, precum și jocurilor sportive de echipă ale celei mai înalte ligi de pregătire sportivă în echipă pentru adulți.

• Este interzisă organizarea de evenimente sportive, cum ar fi competițiile (nu se aplică evenimentelor sportive internaționale, precum și jocurilor sportive de echipă ale competițiilor sportive de echipă din liga superioară pentru adulți).

- Din 17 octombrie:

• locurile închise pentru evenimente private pot avea un total de 30 de persoane în interior, 300 de persoane în aer liber. Dacă un eveniment privat are loc într-un loc public, cum ar fi un restaurant, o saună închiriată, un club etc., atunci oaspeții trebuie să aibă scaune fixe, personalizate, la 2 metri distanță (cu excepția persoanelor dintr-o singură gospodărie), iar evenimentul poate avea loc până la 24.00.

• în locurile de alimentație publică (inclusiv baruri), nu mai mult de 4 persoane care nu sunt dintr-o singură gospodărie pot fi la o masă în interior . De asemenea, locurile de alimentaţie publică vor avea voie să lucreze de la 6:00 - 24:00.

- Elevii din clasele 7-12 vor studia de la distanță timp de o săptămână în perioada 26-30 octombrie (săptămâna de după vacanţa de toamnă).

- Până la 31 decembrie 2020 rămân în vigoare următoarele măsuri adiţionale de securitate :

• 500 de persoane se vor putea aduna la evenimente în spaţii închise în același timp;

• numai evenimentele cu locuri fixe și personalizate pot avea loc în interior;

• evenimentele în aer liber nu vor avea voie să aibă mai mult de 1000 de persoane;

• nu sunt organizate evenimente în aer liber pentru peste 300 de persoane în care oamenii se mișcă (de ex. nordic walking, alergare, inclusiv maratoane).

• grupurilor de educație non-formală pentru adulți li se va permite să aibă 30 de persoane într-un grup.

(Lista desfăşurată a Regulamentului privind autoizolarea, distanțarea socială, transportatorii internaționali de pasageri și categoriile de persoane cărora li se permite să traverseze frontierele externe letone din țări terțe la: https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304).

6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

- Regulile privind autoizolarea, distanțarea socială, transportatorii internaționali de pasageri și categoriile de persoane cărora li se permite să traverseze frontierele externe letone din țări terțe sunt prevăzute de Regulamentul Cabinetului de Miniștri nr.360 - Măsuri de siguranță epidemiologică pentru limitarea răspândirii infecției de COVID -19, adoptată la 9 iunie 2020: https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304

- Portalul informaţional de stat privind răspândirea COVID-19 în Letonia: https://covid19.gov.lv/en

- Pagina consacrată a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Letonia: https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66019-emergency-situation-in-latvia-to-restrict-the-spread-of-covid-19   

- Legea privind gestionarea răspândirii infecției COVID-19 (în vigoare din 10 iunie 2020, cu amendamentele ulterioare în vigoare din 24 iulie 2020): https://likumi.lv/ta/en/en/id/315278

7. INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova la Riga

https://letonia.mfa.gov.md/

Cetățenii care se confruntă cu o situație dificilă, specială, sau cu caracter de urgență pot contacta Ambasada la numărul de telefon: + 371 6 735 91 63, sau la numărul de urgență +371 29 99 79 61. La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Ambasada Republicii Letonia la Chișinău

https://www.mfa.gov.lv/en/moldova

 

!ANUNȚ

Pe 11 august 2020, Guvernul Republicii Letonia a aprobat un set de modificari la Regulamentul № 360 din 09.06.2020 prin carea unele masuri restrictive au fost anulate sau parțial relaxate:

Astfel, incepand cu data de 17 august 2020:

 • se permite organizarea evenimentelor publice sau private cu participarea unui numar de pana la 1000 de persoane in spațiile inchise și 3000 – in aer liber cu asigurarea unui spațiu de 3mp/persoana;
 • la evenimentele culturale desfașurate cu asigurarea locurilor personalizate pentru vizitatorii (teatru, concert, etc.), scaunele urmeaza a fi așezate la o distanța de 1m;
 • se permite desfașurarea activitaților culturale, sportive și religioase pana la ora 02.00 dimineața. Inceputul programului de lucru ramane neschimbat: 06.30 dimineața;
 • in restaurante/cafenele nu pot sta mai mult de 8 persoane la o masa in spațiile inchise, in aer liber – fara limita.

Mai multe informații privind masurile de prevenire a raspandirii infecției cu noul coronavirus in Republica Letonia (Regulamentul nr. 360 din 09.06.2020) pot fi accesate la urmatorul link: https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

-----------------------------------------------------------------------------------

Cetațenii care se confrunta cu o situație dificila, speciala, sau cu caracter de urgența pot contacta Ambasada la numarul de telefon: + 371 6 735 91 63, sau la numarul de urgența +371 29 99 79 61. La acest numar de telefon NU se furnizeaza informatii consulare.


!ANUNȚ IMPORTANT

Pe 28 iulie 2020, Guvernul Republicii Letonia a aprobat un set de masuri pentru a preveni raspandirea infecției de Covid-19.

Astfel, incepand cu data de 1 august 2020, toate persoanele care intra in Letonia in scopul de serviciu (inclusiv lucratori culturali) din statele cu incidența ridicata, vor trebui sa efectueze doua teste Covid-19 cu un interval de 5-7 zile. Pana la obținerea rezultatului negativ persoanele sunt obligate sa respecte regimul de autoizolare.

Incepand cu data de 1 august 2020, vizitatori ai muzeelor, bibliotecilor, centrelor culturale, salilor de expoziții, teatrelor, salilor de concerte, cinematografelor și evenimentelor in aer liber, vor putea sta cate maxim 4 persoane pe locuri personalizate in cazul in care apartin aceleiasi gospodarii, in caz contrar, numarul persoanelor se reduce la 2.

De asemenea, este obligatorie menținerea unei distanțe de un metru intre grupuri de persoane. La ieșire din centrele culturale, participanții la eveniment vor pastra o distanța de 2 metri unul fața de celalalt.

Reamintim, ca intrarea cetațenilor statelor non-UE in Letonia este interzisa, cu excepția:

 • cetațenilor straini care tranziteaza Letonia spre țara de origine/reședința;
 • persoanelor care efectueaza transportarea marfurilor;
 • cetațenilor straini, care intra in Letonia in scopul indeplinirii obligațiilor comerciale, fapt, care urmeaza fi confirmat de catre Agenția pentru Investiții și Dezvoltare a Letoniei;
 • personalului diplomatic sau consular și membrilor familiei acestora, care se deplaseaza in interes profesional,
 • precum și cetațenilor din urmatoarele state non-UE:

Algeria
Australia
Canada
Georgia
Japonia
Maroc
Noua Zeelanda
Rwanda
Republica Coreea
Thailanda
Tunisia
Uruguay

Lista statelor poate fi accesata pe pagina web a Centrului de Prevenire și Controlul Bolilor al Republicii Letonia:
https://www.spkc.gov.lv/…/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-c…

Mai multe informații privind masurile de prevenire a raspandirii infecției cu noul coronavirus in Republica Letonia (Regulamentului nr. 360 din 09.06.2020) pot fi accesate la urmatorul link: https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304

Mai multe informații privind masurile restrictive in cazul evenimentelor culturale: https://mk.gov.lv/…/kulturvietas-notiekoso-pasakumu-apmekle…

Mai multe informații privind necesitatea efectuarii a doua teste Covid-19 pentru cetațenii straini care intra in Letonia in scopul de serviciu: https://www.mk.gov.lv/…/viesstradniekiem-iebraucot-latvija-…

-----------------------------------------------------------------------------------
Cetațenii care se confrunta cu o situație dificila, speciala, sau cu caracter de urgența pot contacta Ambasada la numarul de telefon: + 371 6 735 91 63, sau la numarul de urgența +371 29 99 79 61. La acest numar de telefon NU se furnizeaza informatii consulare.

 


!ANUNȚ IMPORTANT

Pe 15 iulie 2020, Guvernul Republicii Letonia a aprobat un set de masuri pentru a preveni raspandirea infecției de Covid-19.

Astfel, incepand cu data de 16 iulie 2020, devine obligatorie completarea fișei epidemiologice la intrare in Republica Letonia pentru cetațenii straini.

Intrarea cetațenilor statelor non-UE in Letonia este interzisa, cu excepția:

 • cetațenilor straini care tranziteaza Letonia spre țara de origine/reședința;
 • persoanelor care efectueaza transportarea marfurilor;
 • cetațenilor straini, care intra in Letonia in scopul indeplinirii obligațiilor comerciale, fapt, care urmeaza fi confirmat de catre Agenția pentru Investiții și Dezvoltare a Letoniei;
 • personalului diplomatic sau consular și membrilor familiei acestora, care se deplaseaza in interes professional,

precum și cetațenilor din urmatoarele state non-UE:

 • Algeria
 • Australia
 • Canada
 • Georgia
 • Japonia
 • Muntenegru
 • Maroc
 • Noua Zeelanda
 • Rwanda
 • Serbia
 • Korea de Sud
 • Thailanda
 • Tunisia
 • Uruguay
 • China

Lista statelor poate fi accesata pe pagina web a Centrului de Prevenire și Controlul Bolilor al Republicii Letonia: https://spkc.gov.lv/…/aktua…/valstu-saslimstibas-raditaji-a/

Mai multe informații privind masurile de prevenire a raspandirii infecției cu noul coronavirus in Republica Letonia (Regulamentului nr. 360 din 09.06.2020) pot fi accesate la urmatorul link: https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304


!!! ANUNȚ IMPORTANT

Incepand cu data de 10 iunie 2020 starea de urgența in Republica Letonia este anulata.

Reamintim, ca in decurs de 30 de zile dupa ridicarea situației de urgența, sunteți obligați sa prelungiți permisul de ședere/viza, sau sa parasiți Republica Letonia!

Totodata, incepand cu data de 10 iunie 2020 unele masuri restrictive sunt anulate sau parțial relaxate:

 • se permite organizarea evenimentelor publice sau private cu participarea unui numar de pana la 100 de persoane in spațiile inchise și 300 – in aer liber (pana la data de 30 iunie 2020);
 • in restaurante/cafenele nu pot sta mai mult de 4 persoane la o masa in spațiile inchise și nu mai mult de 8 persoane in aer liber (excepție – membrii aceleiași familii);
 • ramane obligatorie acoperirea gurii ?i a nasului cu ma?ti de protectie (sau cu alte materiale, precum fularul sau e?arfa) in transportul public, etc.

Pentru mai multe informații accesați pagina https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
-----------------------------------------------------------------------------------
Cetațenii care se confrunta cu o situație dificila, speciala, sau cu caracter de urgența pot contacta Ambasada la numarul de telefon: + 371 6 735 91 63, sau la numarul de urgența +371 29 99 79 61.


ANUNȚ

Pe 25 mai 2020, Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica a aprobat Hotararea nr 11, cu unele completari la Hotararea CNESP nr. 11 din 15 mai 2020

 • Transportul feroviar și rutier internațional de persoane va fi reluat din 26 mai curent.
 • Au fost introduse completari cu privire la trecerea frontierei de stat a persoanelor care calatoresc din motive de sanatate și umanitare, angajaților transfrontalieri, conducatorilor auto și personalului de deservire a mijloacelor de transport, care efectueaza transportarea marfurilor, echipajele navelor/aeronavelor și brigazile garniturilor de tren.
 • Totodata, au fost precizate categoriile de persoane care nu sunt obligate sa respecte regimul de autoizolare de 14 zile, in cazul in care nu prezinta semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrila.


Hotararea CNESP nr 12 din 25 mai 2020 a intrat in vigoare la momentul emiterii.


 ! ANUNȚ IMPORTANT

In conformitate cu Hotararea nr. 11 a Comisiei naționale extraordinare de sanatate publica a Republicii Moldova, atragem atenția asupra urmatoarelor aspecte legate de starea de urgența in sanatate publica.

- Pana la data de 30 iunie 2020 se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetațenilor straini si apatrizilor cu urmatoarele excepții:

 • membri de familie ai cetațenilor RM;
 • persoane care poseda o viza de lunga ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritați;
 • persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 • membri ai misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare acreditate in Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum si membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • pasageri in tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordarii protecției consulare.

- Persoanele care traverseaza frontiera de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova vor completa, in mod obligatoriu fisa epidemiologica, precum si vor semna declaratia pe propria raspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile in locurile determinate.

- Se menține suspendarea curselor aeriene regulate de pasageri, charterelor aeriene regulate de pasageri, rutelor feroviare internaționale de transport de pasageri, transportului rutier de persoane in trafic internațional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale și in regim taxi, cu relansarea treptata in funcție de situația epidemiologica (i), reciprocitate privind regimul comunicarii prin curse aeriene regulate cu statele corespondente (ii), restric?iile privind accesul ceta?enilor straini in Republica Moldova (iii), regimul de autoizolare a persoanelor ce intra sau tranziteaza teritoriul Republicii Moldova (iv), restricțiile privind accesul cetațenilor Republicii Moldova in statele corespondente.

https://msmps.gov.md/ro/content/comisia-nationala-extraordinara-de-sanatate-publica-aprobat-masurile-de-control-infectiei


 

In atenția cetațenilor Republicii Moldova care se afla pe teritoriul Republicii Letonia

In contextul instituirii situației de urgența in Republica Letonia și a restricțiilor de calatorie impuse de catre statele afectate de coronavirus, Ambasada comunica urmatoarele:

Cetațenii Republicii Moldova, care pana la 13 martie 2020 au o baza legala de aflare pe teritoriul Republicii Letonia (permis de ședere, viza, pașaport biometric – care nu au depașit perioada de ședere de 90 de zile la 13 martie) nu sunt obligați sa paraseasca teritoriul și vor putea ramane temporar;

Cetațenii Republicii Moldova carora le expira dreptul de ședere, nu vor trebui sa aplice o cerere pentru prelungirea termenului de ședere la Oficiul pentru Migrație și Cetațenie al Republicii Letonia sau la o alta autoritate, fiindu-le acordat automat dreptul de ședere temporara continua in Letonia, cu menținerea dreptului la munca (pentru posesori ai unui permis de ședere cu dreptul de munca), pana la ridicarea situației de urgența și a restricțiilor de calatorie.


 In atenția cetațenilor Republicii Moldova care se afla pe teritoriul Republicii Letonia

Astazi, 16 martie 2020, autoritațile letone au stabilit masuri adiționale de comportament in locurile aglomerate, precum piețe, magazine alimentare, farmacii, etc.

Ambasada va indeamna sa urmați cu strictețe recomandarile autoritaților letone pentru a preveni riscul de contaminare cu coronavirus:

 • respectați distanța sociala intre persoane de minim 2 metri;
 • evitați cumparaturile in orele de varf;
 • limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, prin gesturi cum ar fi: strangerea mainilor, imbrațișarile, sarutul obrajilor sau al mainilor, atingerea fețelor cu mainile;
 • nu atinge?i produsele, daca nu planifica?i sa le cumpara?i;
 • respectați igiena mainilor: atunci, cand faceți cumparaturi, utilizați mijloace de protecție sanitara - manuși medicinale, geluri dezinfectante.

 ANUNȚ IMPORTANT

Astazi, 15 martie 2020, Comisia naționala extraordinara pentru sanatate publica a Republicii Moldova a decis urmatoarele:

incepand cu data de 17 martie 2020, ora 00:00:

 • se sisteaza totalmente traficul aerian al Republicii Moldova, indiferent de unde este destinația;
 • se sisteaza posibilitatea de traversare a hotarelor terestre de catre cetațenii straini care vin in Republica Moldova, cu excepția celor care au statut diplomatic sau au reședința in Republica Moldova, și cu excepția celor care insoțesc marfurile sau sunt antrenați in procesul de transportare a marfurilor.

Termen aplicare restricții: 31 martie 2020 cu posibilitate de prelungire.

———————————————————————

MPORTANT NOTICE

TRAVEL RESTRICTIONS TO THE REPUBLIC OF MOLDOVA

As of March 17, 2020, effective at 00h00 Eastern European Time:

 • All regular air flights from/to the Republic of Moldova are suspended, regardless of destination.
 • Foreign citizens will no longer be allowed to enter the Republic of Moldova through land checkpoints, with the exception of diplomats, citizens who have a residence permit in the Republic of Moldova as well as those who are transporting goods.

Above-mentioned restrictions are valid until March 31, 2020 subject to extension under the conditions on the ground.

———————————————————————-

ВНИМАНИЕ

С 17 марта 2020, 00:00:

 • отменяются все авиаперелеты в/из Республики Молдова, вне зависимости от направления;
 • закрываются все наземные контрольно-пропускные пункты пересечения границ для иностранных граждан. Исключение составляют дипломаты, граждане, имеющие постоянный вид на жительство в Республике Молдова, а также тех, кто сопровождает грузовые перевозки.

Принятые ограничения будут действовать до 31 марта 2020 с возможностью продления.

 


ALERTA DE CALATORIE

Guvernul Republicii Letonia a declarat stare de urgența naționala

Pe data de 14 martie curent, Guvernul Republicii Letonia a decis sa inchida frontierele statului incepand cu data de 17 martie 2020, ora 00:00, pentru a preveni raspandirea epidemiei de COVID-19.

Aceasta restricție nu se va referi la cetațenii straini care au intenția sa calatoreasca in țara de origine, cetațenilor care au domiciliu, reședința sau permis de ședere in Republica Letonia, precum și cetațeni letoni care se intorc in Republica Letonia.

Restricțiile nu se aplica transportului de marfuri.

Termen aplicare restricții: 14 aprilie 2020.

Mai multe informații le gasiți aici: https://bit.ly/2wyK2Y2


 ANUNȚ IMPORTANT

COVID-19 - in atenția cetațenilor Republicii Moldova care se afla pe teritoriul Republicii Letonia

In contextul instituirii starii de urgența in Republica Letonia pe data de 12 martie curent, din cauza raspandirii COVID-19 la nivel European și creșterii numarului de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus, Ambasada va indeamna sa urmați cu strictețe recomandarile autoritaților letone pentru a preveni riscul de contaminare cu coronavirus.

Conform deciziei din 12 martie, Guvernul Republicii Letonia va implementa urmatoarele masuri:

 • suspendarea, incepand cu 13.03.2020, a tuturor activitaților educaționale, culturale, sportive și de divertisment;
 • interzicerea organizarii și desfașurarii manifestarilor/masurilor/intrunirilor in masa cu participarea unui numar mai mare de 50 de persoane;
 • persoanele care vin din zonele cu risc inalt de infecție - Italia, Japonia, Singapore, Coreea de Sud, Iran, China, Spania, Germania, Franța, Austria, Elveția - sau au fost in contact cu o persoana contaminata, se vor autoizola pentru 14 zile ?i vor informa imediat medicul de familie, sau vor apela la serviciul de urgen?a 113;
 • rezidenților letoni li s-a recomandat abținerea de la calatorii in alte state.

! Masurile anunțate vor ramane in vigoare pana la data de 14 aprilie 2020.

Mai multe informații privind instituirea starii de urgența in Republica Letonia pot fi accesate aici: https://bit.ly/2wBY7no

De asemenea, Ambasada recomanda tuturor persoanelor vizate sa consulte in permanența informația actualizata privind COVID-19 pe pagina web a Centrului pentru prevenirea și controlul bolilor, la rubrica coronavirus https://bit.ly/33GTcOg ?i pagina web a Ministerului Sanatații https://bit.ly/33Jtwk7

Cetațenii care se confrunta cu o situație dificila, speciala, sau cu caracter de urgența pot contacta Ambasada la numarul de telefon: + 371 6 735 91 63, sau la numarul de urgența +371 29 99 79 61

 


 In atenția cetațenilor Republicii Moldova care se afla pe teritoriul Republicii Letonia

In contextul instituirii situației de urgența in Republica Letonia pe data de 12 martie curent, in legatura cu raspandirea COVID-19 la nivel European și creșterea numarului de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus in Letonia, Ambasada va indeamna sa urmați cu strictețe recomandarile autoritaților letone pentru a preveni riscul de contaminare cu coronavirus:

- Evitați pe cat posibil locurile aglomerate, evenimentele publice și respectați distanța sociala de cel puțin 2 metri de la alte persoane;
- Evitați contactul direct cu persoanele care au simptome de gripa sau raceala;
- Evitați calatoriile peste hotare și consultați avertismentele de calatorie naționale inainte de a decide asupra deplasarii;
- Nu ieșiți din casa, decat pentru chestiuni absolut necesare;
- Spalați-va cat mai des pe maini cu apa și sapun, sau dezinfectați-le cu o soluție pe baza de alcool;
- Acoperiți-va nasul și gura cu un șervețel sau cu pliul cotului atunci cand tușiți sau stranutați;
- Evitați sa va atingeți ochii, nasul și gura.

In scopul diminuarii riscului de contaminare, Secția Consulara a Ambasadei va presta servicii in regim normal cu respectarea masurilor speciale de prevenire;


- Limitarea accesului in sediul Ambasadei, cu accesul exclusiv a cate o persoana;
- La intrarea in sediul Ambasadei, fiecare vizitator va fi verificat cu un termometru electronic și iși va dezinfecta mainile;
- Funcționarul consular va utiliza mijloace de protecție sanitara (va purta manuși medicinale și masca).