Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

ALERTĂ DE CĂLĂTORIE ACTUALIZATĂ

Publicat:Fri, 10/09/2021 - 12:11

ALERTĂ DE CĂLĂTORIE ACTUALIZATĂ

Data, ora ultimei actualizări: 10.09.2021, ora: 11.00

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii Moldova: @MoldovainLatvia

1.STARE DE URGENȚĂ: NU. Atenționăm asupra necesității respectării cu maximă responsabilitate a măsurilor de sănătate publică impuse de către autoritățile letone.

2. RESTRICȚII DE INTRARE:

Din 27 august 2021 Republica Letonia a inclus Republica Moldova în lista statelor terțe cu risc epidemiologic sporit, ceea ce înseamnă că sunt interzise călătoriile neesențiale în Republica Letonia pentru cetățenii care nu posedă certificat de vaccinare interoperabil emis de către un stat membru al UE, țările SEE și Elveția sau certificat digital emis de către Ucraina, Turcia și Macedonia de Nord (recent aprobate de către Comisia Europeană). În cazul călătoriilor esențiale (angajare, studii, reuniune de familie, primirea de servicii medicale, tranzit, însoțirea minorilor, revenirea la locul de reședință permanent, o înmormântare) este necesară efectuarea testului Covid-19 înainte de călătorie și la intrarea în Letonia și este necesară autoizolarea (test Covid-19 înainte de călătorie – DA; test Covid-19 la intrare în Letonia – DA; autoizolare - DA).

Este permisă intrarea în Republica Letonia a cetățenilor Republicii Moldova vaccinați, cu prezentarea OBLIGATORIE a certificatului de vaccinare interoperabil emis de către un stat membru al UE, țările SEE și Elveția sau a certificatului digital emis de către Ucraina, Turcia și Macedonia de Nord (recent aprobate de către Comisia Europeană). În cazul dat NU este necesară efectuarea testului Covid-19 înainte de călătorie și la intrarea în Letonia și NU este necesară autoizolarea (certificat de vaccinare UE, țările SEE și Elveția sau certificat digital de vaccinare Ucraina, Turcia și Macedonia de Nord – DA; test Covid-19 înainte de călătorie – NU; test Covid-19 la intrare în Letonia  – NU; autoizolare - NU).

Toate persoanele care călătoresc în Letonia trebuie să completeze un formular electronic de pe site-ul web www.Covidpass.lv nu mai devreme de 48 de ore înainte de a intra în Letonia și să furnizeze informațiile solicitate privind vaccinarea, testarea sau recuperarea de la COVID-19.

Restricțiile la intrarea în Letonia depind de țara din care călătorește persoana respectivă și dacă persoana respectivă a fost vaccinată sau recuperată după COVID-19 (Lista statelor actualizată în fiecare zi de vineri poate fi consultată la adresa: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0).

 

Prezentare generală a cerințelor de intrare:

 

Intrare dintr-un stat cu risc scăzut (UE, SEE, Elveția, Regatul Unit, altele)

Lista statelor: Country lists | SPKC

Intrare dintr-un stat cu risc sporit (UE, SEE, Elveția, Regatul Unit)

Lista statelor: Country lists | SPKC

Intrare dintr-un stat cu risc sporit (din afara UE, SEE, Elveția, Regatul Unit)

Lista statelor: Country lists | SPKC

Intrare dintr-un stat cu risc foarte sporit (UE, SEE, Elveția, Regatul Unit, altele)

Lista statelor: Country lists | SPKC

Vaccinați/ recuperați ⃰ 

Călătorie neesențială: PERMIS

 

Test** înainte de călătorie: NU ESTE NECESAR

 

Test la intrare în Letonia: NU ESTE NECESAR

Autoizolare: 
NU ESTE NECESAR

Călătorie neesențială: PERMIS

 

Test** înainte de călătorie: NU ESTE NECESAR

 

Test la intrare în Letonia: NU ESTE NECESAR

 

Autoizolare: NU ESTE NECESAR

Călătorie neesențială: PERMIS

 

Test** înainte de călătorie: NU ESTE NECESAR

 

Test la intrare în Letonia: NU ESTE NECESAR

 

Autoizolare: NU ESTE NECESAR

 

 

 

 

 

Călătorie neesențială: NU ESTE PERMIS

 

Test** înainte de călătorie: NECESAR

Test la intrare în Letonia ***: NECESARAutoizolare ****: NECESAR

 

Alții

Călătorie neesențială: PERMIS

 

Test** înainte de călătorie: NECESAR

 

Test la intrare în Letonia ***: NU ESTE NECESAR (TEST NECESAR dacă persoana a intrat fără un test)

 

Autoizolare ****: NU ESTE NECESAR

Călătorie neesențială: PERMIS

 

Test** înainte de călătorie: NECESAR

 

Test la intrare în Letonia ***: NU ESTE NECESAR (TEST NECESAR dacă persoana a intrat fără un test)

 

Autoizolare ****: NECESAR 

Călătorie neesențială: NU ESTE PERMIS

 

Test** înainte de călătorie: NECESAR

 

Test la intrare în Letonia ***: NECESAR 

 

Autoizolare ****: NECESAR

* Faptul vaccinării sau recuperării este dovedit doar de un certificat UE interoperabil digital (fie într-un dispozitiv inteligent electronic sau tipărit) emis în UE, țările SEE, Elveția, Ucraina, Turcia și Macedonia de Nord sau un certificat de vaccinare sau recuperare emis în Regatul Unit, SUA, Australia, Israel, Noua Zeelandă și Canada.. Un certificat de recuperare este valabil 11 - 180 de zile de la începutul bolii. O persoană care nu prezintă astfel de certificate este supusă cerințelor aplicate persoanelor nevaccinate și persoanelor care nu și-au revenit din boală.

** Se pot efectua următoarele teste:

• un test PCR cu 72 de ore înainte de urcarea în vehiculul transportatorului sau de intrarea în Letonia sau

• un test antigen cu 48 de ore înainte de urcarea în vehiculul transportatorului sau de intrarea în Letonia.

Persoanele care intenționează să intre în Letonia pe un vehicul al unui transportator de pasageri trebuie să prezinte un certificat COVID al UE sau un certificat de vaccinare sau recuperare emis în Regatul Unit, SUA, Australia, Israel, Noua Zeelandă și Canada sau atestă rezultatul negativ al testului COVID-19. Pasagerilor care nu vor prezenta unul dintre documentele enumerate li se va refuza îmbarcarea.

Rezultatul testului poate fi prezentat în limba engleză sau în limba țării de plecare.

*** După intrarea în Letonia, persoana respectivă se înregistrează online pentru un test PCR și efectuează un test din cont propriu la cea mai apropiată stație de testare în termen de 24 de ore. Până la primirea rezultatului testului, persoana rămâne la locul de reședință sau la locul de cazare (dacă nu există contacte directe și nu sunt folosite facilități împreună cu persoane care nu au călătorit) sau la oricare dintre cazările turistice indicate pe lista de Agenția de Investiții și Dezvoltare din Letonia.

Scutiți de orice test sunt:

• copiii sub 12 ani;

• angajații, membrii ai echipajului furnizorilor de servicii de transport de marfă și călătorii;

• navigatorii și membrii marinei comerciale în drum spre sau întorcându-se de la o navă;

• pasagerii companiei aeriene care călătoresc în tranzit fără a părăsi zona de tranzit controlată a aeroportului timp de până la 24 de ore;

• cetățeni ai statelor membre UE și rezidenții permanenți al căror loc de reședință declarat este în municipiul Valka (Letonia) și Valga (Estonia);

• cetățeni ai statelor membre UE și rezidenți permanenți care trec zilnic frontiera terestră a Letoniei cu alte state membre ale UE, de exemplu, pentru serviciu sau studii;

• cetățeni și rezidenți permanenți ai statelor membre ale Uniunii Europene cu locul de reședință declarat în municipalitatea Valka și parohia Valga, care trec zilnic frontiera terestră a Republicii Letonia cu Republica Estonia, dacă persoanele nu se deplasează în afara teritoriilor administrative ale municipiului Valka și parohiei Valga.

Pentru cerințe detaliate și o listă cuprinzătoare a persoanelor scutite de test, consultați capitolul V2 din Regulamentul Cabinetului de Miniștri leton „Măsuri de siguranță epidemiologică pentru limitarea răspândirii infecției de COVID -19” aici: Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (likumi.lv) (disponibil și în limbile Engleză și Rusă, în dependență de actualizările la zi).  

Începând cu 12 iulie 2021, persoanele care intră în Republica Letonia prin punctele de trecere a frontierei terestre Grebņeva, Terehova, Pāternieki sau Silene și nu dețin un certificat COVID al UE sau un certificat de vaccinare sau recuperare emis în Regatul Unit, SUA, Australia, Israel, Noua Zeelandă și Canada sau un rezultat negativ al testului COVID-19 emis în orice țară, trebuie să efectueze imediat un test COVID-19 din cont propriu la punctul de trecere a frontierei menționate mai sus.

Această cerință nu se aplică:

• copiilor sub 12 ani;

• personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și organizațiilor internaționale acreditate în Letonia și membrilor familiei acestora;

• persoanelor care sosesc în Letonia la invitația președintelui Letoniei, a Saeima, a Cabinetului de Miniștri sau a membrilor acestora, a Curții Constituționale, a Curții Supreme, a Biroului de Conturi de Stat sau a unui minister;

• curierilor diplomatici letoni sau străini sau curierilor diplomatici ad hoc care prezintă un document oficial care specifică statutul acestora și numărul de colete care constituie valiza diplomatică;

• titularilor pașaportului diplomatic al Republicii Letonia, personalul tehnic care îi însoțește, funcționarii și angajații serviciului diplomatic și consular în îndeplinirea atribuțiilor lor oficiale.

 

**** Autoizolarea durează 10 zile și trebuie respectată și la sosirea dintr-un stat membru al UE, dintr-o țară din SEE, din Elveția sau din Regatul Unit, dacă au fost clasificate drept țări cu risc ridicat.

Autoizolarea poate fi întreruptă dacă persoana efectuează un test PCR în a șaptea zi după plecarea dintr-o țară cu risc ridicat sau cu un risc foarte ridicat, iar rezultatul testului este negativ. Rezultatul trebuie înregistrat într-un certificat de testare.

Autoizolarea nu trebuie să fie respectată de copiii mai mici de 12 ani (și până la 1 septembrie 2021, aceasta include și alți minori) care călătoresc împreună cu adulți care sunt scutiți de cerința de autoizolare. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, timp de zece zile după plecarea dintr-o țară cu risc ridicat, acești copii trebuie să evite contactul strâns cu persoane din afara gospodăriei lor, nu participă la evenimente publice, nu organizează grupuri și nu folosesc transportul public.

Sursa: https://www.mfa.gov.lv/en/information-travellers-latvia-provisions-preventing-spread-covid-19

3. CATEGORIILE EXCEPTATE (cărora li se permite intrarea în țară):

Doar următoarele persoane pot intra în Letonia dintr-o țară cu risc ridicat sau foarte ridicat care nu este un stat membru al UE, o țară din SEE, Elveția sau Regatul Unit:

• cetățenii Letoniei, membrii familiei acestora, titularii de permise de ședere în Letonia, străinii care călătoresc în Letonia în tranzit pentru a se întoarce în țara de reședință permanentă;

• cetățenii unui stat membru al UE, ai unei țări din SEE, Elveția și membrii familiilor acestora și rezidenții permanenți ai acelor țări, precum și cetățenii Regatului Unit și membrii familiei acestora care traversează Letonia în tranzit pentru a reveni în țara de reședință, inclusiv Letonia;

• angajați și membri ai echipajului furnizorilor de servicii de transport de marfă și de călători,

• navigatori și comercianți marinari pe drumul spre sau întorcându-se de la o navă,

• cetățenii străini pe care Agenția de Investiții și Dezvoltare din Letonia i-a confirmat că au legătură cu îndeplinirea acordurilor și angajamentelor asumate de întreprinderile letone,

• diplomați străini și membrii familiei acestora care traversează Letonia în tranzit pentru îndeplinirea funcțiilor oficiale, titularii pașapoartelor diplomatice din Letonia și funcționarii și personalul serviciului consular și membrii familiei acestora care se întorc dintr-o țară în care au fost detașați sau care sunt în drum spre țara lor de detașare;

• cetățenii Letoniei care sunt membri ai delegațiilor oficiale din Letonia sau care trebuie să ajungă la locul de muncă în cadrul unui proiect interguvernamental;

• studenți cu normă întreagă și studenți de schimb, atât timp cât o instituție de învățământ superior a furnizat dovada scrisă a înscrierii studentului și sosirea lor în Letonia este necesară pentru a participa la un program de studiu;

• sportivi, lucrători sportivi și reprezentanți ai organizațiilor sportive internaționale a căror sosire în Letonia ca persoane acreditate este legată de participarea la un eveniment sportiv internațional organizat de o federație sportivă sau de membrii acesteia conform procedurilor prevăzute în Legea sportului;

• cetățenii străini a căror sosire în Letonia pentru primirea tratamentului medical (diagnosticare și terapie) a fost aprobată de Inspectoratul de Sănătate și persoana care îi însoțește, dacă este recunoscut ca fiind necesar de către o instituție medicală sau dacă călătorul însoțește un copil;

• profesioniști culturali a căror sosire în Letonia este legată de furnizarea de servicii culturale și organizarea de evenimente publice și ale căror grupuri au fost confirmate că contribuie în acest mod de către ministrul culturii;

• sportivi ai echipei letone de adulți, ai echipei olimpice letone sau ai echipei paralimpice letone, precum și sportivi ai echipei letone care părăsesc țara pentru a participa la evenimente din liga internațională de sport și discipline olimpice, paralimpice și tehnice, precum și angajați sportivi care oferă servicii pentru ei și care se află pe lista sportivilor individuali, care este coordonată cu Ministerul Educației și Științei și care se întorc în Republica Letonia după participarea la competițiile sportive din străinătate;

• cetățenii străini și membrii familiei acestora, în cazul în care vizitatorul a fost angajat de o instituție științifică ca cercetător principal sau cercetător pentru o perioadă de peste șase luni;

• pasagerii aeronavelor care traversează teritoriul Letoniei în tranzit fără să părăsească incinta aeroportului și să rămână acolo cel mult 24 de ore, dacă pot prezenta o confirmare că sunt în tranzit și așteaptă următorul zbor.

O listă completă a categoriilor este prezentată în secțiunea 3846 din Regulamentul Cabinetului de Miniștri „Măsuri de siguranță epidemiologică pentru limitarea răspândirii infecției de COVID-19”: Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (likumi.lv)(disponibil și în limbile Engleză și Rusă, în dependență de actualizările la zi).

Intrarea în Letonia dintr-o țară cu risc foarte ridicat dacă țara respectivă este un stat membru UE sau SEE, Elveția sau Regatul Unit este permisă numai din următoarele motive:

• angajare,

• studii,

• reuniune de familie,

• primirea de servicii medicale,

• tranzit,

• însoțirea minorilor,

• revenirea la locul de reședință permanent,

• o înmormântare.

Persoana trebuie să indice scopul specific al vizitei sale în Letonia în chestionarul de pe pagina www.Covidpass.lv. Documentele sau alte dovezi de încredere care confirmă acest scop trebuie prezentate la cererea Gărzii Frontierei de Stat sau Poliției de Stat. Persoana nu trebuie să prezinte documentul dacă informațiile relevante care confirmă scopul intrării sunt deja disponibile în sistemele de informații naționale, de exemplu, în registrul populației.

Sursa: https://www.mfa.gov.lv/en/information-travellers-latvia-provisions-preventing-spread-covid-19

4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

Persoanele care traversează Letonia în tranzit trebuie să părăsească țara în termen de 12 ore de la trimiterea chestionarului pe site-ul web www.Covidpass.lv. Excepțiile sunt stabilite în capitolul V2 din Regulamentul Cabinetului de Miniștri „Măsuri de siguranță epidemiologică pentru limitarea răspândirii infecției de COVID -19”, și anume:

1. un pasager al transportatorului internațional care este obligat să traverseze teritoriul Republicii Letonia în tranzit în termen de 48 de ore;

 2. un angajat al unei companii care furnizează servicii de transport, membru al unui zbor de marfă sau tehnic, care este obligat să traverseze teritoriul Republicii Letonia în tranzit în termen de 72 de ore;

3. un membru al echipajului navei, precum și un navigator, care trebuie să ajungă la locul de muncă pe navă sau să se întoarcă de pe aceasta;

4. membru al echipajului aeronavei;

5. un pasager al unei aeronave care traversează teritoriul Republicii Letonia în tranzit, fără să părăsească zona controlată a aerodromului și să rămână în acesta nu mai mult de 24 de ore, dacă poate prezenta o confirmare a zborului de tranzit.

Sursa: https://www.mfa.gov.lv/en/information-travellers-latvia-provisions-preventing-spread-covid-19 și https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

5. MĂSURI PE PLAN INTERN

Reuniuni în persoană

• Până la 20 de persoane se pot întâlni în interior și până la 50 de persoane au voie să se întâlnească în aer liber (persoane vaccinate/recuperate după Covid-19: nu mai mult de 500 de persoane în interior și nu mai mult de 1000 de persoane în aer liber ).

• Antrenamentul sportiv poate avea loc în aer liber pentru grupuri de până la 20 de persoane, atât timp cât nu folosesc vestiare.

• Oamenii din diferite gospodării se pot aduna la înmormântări și botezuri, atâta timp cât respectă restricții asupra numărului total de persoane prezente - și asta înseamnă nu mai mult de 20 de persoane din două gospodării în interior și nu mai mult de 50 de persoane în aer liber (pentru persoane vaccinate/recuperate după Covid-19: nu mai mult de 500 de persoane în interior și nu mai mult de 1000 de persoane în aer liber ).

• Zonele în aer liber ale muzeelor ​​și ale traseelor ​​naturale sunt deschise vizitatorilor și trebuie să respecte cerințele de siguranță epidemiologică.

• Vizitele individuale sunt permise la biblioteci, muzee și locații/ facilități culturale, atât timp cât sunt respectate reglementările de securitate, iar aceasta includ înregistrarea în prealabil a vizitei și completarea unui chestionar în timpul vizitei propriu-zise.

• Locurile de cult religios sunt deschise cu respectarea măsurilor de siguranță epidemiologică. Se permite adunarea persoanelor vaccinate/recuperate după Covid-19: nu mai mult de 500 de persoane în interior și nu mai mult de 1000 de persoane în aer liber.

• În persoană, este posibil să primiți servicii de coafură, manichiură, pedichiură și servicii oferite de podologi.

• Este permis să primiți servicii în mod individual în contextul atracțiilor în aer liber, cum ar fi parcurile acvatice, centrele de divertisment și parcurile cu trambulină.

• Repetițiile grupurilor de artă amator sunt permise în interior în grupuri de până la 30 de persoane în timp ce se observă o distanță de 3 metri între persoane.

• Cumpărăturile trebuie făcute individual, cu excepția copiilor cu vârsta de până la 12 ani și a persoanelor cu nevoi speciale care necesită asistență. Persoanelor care încalcă cerințele de siguranță epidemiologică li se va refuza serviciul. Informațiile cu privire la numărul de clienți permiși la un moment dat vor fi afișate astfel încât să fie clar vizibile la intrarea magazinului.

Scutiri speciale se aplică acum persoanelor vaccinate și celor care și-au revenit după COVID-19

Cabinetul de miniștri a aprobat ușurarea regulilor de sănătate și siguranță pentru persoanele care s-au recuperat după COVID-19 sau au fost vaccinate.

Până la 500 de persoane care au primit fie cursul complet al vaccinului COVID-19, fie care s-au recuperat de la coronavirus, se pot aduna acum în interior sau până la 1000 de persoane în exterior fără acoperirea feței și fără aplicarea regulii de distanță socială de doi metri.

Începând cu 1 iunie, trebuie prezentat un certificat digital la nivel național (cod QR) de fiecare dată când este necesar să se confirme și să se verifice vaccinarea pentru COVID-19, recuperarea după acesta sau rezultatele testelor. Certificatul poate fi descărcat de pe site-ul www.covid19sertifikats.lv. Centrele municipale de servicii pentru clienți oferă versiuni tipărite ale certificatului. Site-ul „Latvija.lv” oferă acces sigur la certificatul digital care confirmă starea de vaccinare a unei persoane.

De la 1 iunie, furnizorii de servicii individuale care au fost complet vaccinați sau s-au recuperat de la COVID-19 pot lucra față în față. Toate tipurile de îngrijire a frumuseții, închirieri de echipamente sportive și servicii de fotografie, precum și cele legate de divertisment și wellness pot fi furnizate personal. Aceasta înseamnă că numai furnizorul de servicii și un client sunt permise într-o singură cameră; și atunci când se utilizează o saună sau servicii de fotografie, un furnizor al acestor servicii și membrii unei gospodării pot fi prezenți în același timp; în astfel de cazuri, clienții nu trebuie să fie vaccinați.

Începând cu 15 iunie, certificatul digital al Letoniei (cod QR) devine parte a certificatului COVID digital al UE.

• Persoanelor care au fost fie vaccinate, fie recuperate după COVID-19, la prezentarea unui certificat digital relevant, li se permite să se adune, să viziteze evenimente și să primească servicii fără a utiliza măști de față și fără a observa distanțarea socială.

• Măsurile de siguranță epidemiologică trebuie respectate în timpul primirii serviciilor și prezenței la evenimentele la care au participat persoane care au fost fie vaccinate, recuperate din COVID-19 sau au primit un rezultat negativ al testului.

• Persoanele care nu au fost vaccinate și nu au făcut un test trebuie să respecte toate măsurile de siguranță epidemiologică.

Începând cu 15 iunie, persoanelor cu certificat digital COVID-19 li se permite să participe la sesiuni de instruire în interior, atât individual, cât și în grup.

La piscine, unei persoane i se asigură 15 mp din suprafața apei piscinei.

Începând cu 15 iunie, persoanelor care s-au recuperat de la COVID-19 sau au primit un rezultat negativ al testului și pot prezenta un certificat valid li se permite să participe la evenimente respectând în același timp cerințele privind utilizarea măștilor de față, distanțarea socială și așezarea personalizată.

- Nu mai mult de 500 de persoane au voie să se adune la evenimente interioare și acele evenimente nu trebuie să depășească 4 ore. Timpul nu este limitat la evenimentele în aer liber, dar nu mai mult de 1000 de persoane au voie să se adune pentru ele.

- Începând cu 15 iunie, copiilor cu vârsta sub 12 ani care nu sunt vaccinați sau care și-au revenit li se permite să participe la evenimente împreună cu părinții, iar acești copii nu trebuie să fie testați pentru COVID-19.

Cerințe pentru asigurarea siguranței în magazine și piețe

Începând cu 2 iunie, vânzările stradale sunt permise, iar activitatea marilor centre comerciale se reia. Cu toate acestea, trebuie respectate o serie de reguli de siguranță:

• acoperirea feței trebuie asigurată în toate magazinele, precum și în piețe și tarabe,

• trebuie respectată o regulă de doi metri privind distanțarea socială și cerințele de igienă sporite și trebuie furnizate informații cu privire la aceste reguli de siguranță a sănătății,

• un scut facial poate fi purtat numai împreună cu o mască de față,

• trebuie să se asigure cel puțin 15 de metri pătrați de spațiu accesibil public pentru fiecare client,

• vizitatorii sunt admiși numai individual (un membru al unei gospodării), cu excepția copiilor cu vârsta de până la 12 ani, care pot fi însoțiți de un adult.

Organizarea standurilor și târgurilor stradale este permisă în următorii termeni și condiții:

• clienții și vânzătorii trebuie să poarte măști acoperindu-și complet gura și nasul;

• regiunea în care se ține un târg trebuie să fie zonată;

• vânzările stradale nu trebuie să fie însoțite de evenimente de divertisment, iar acestea includ festivaluri cu teme speciale și plimbări în parcuri de distracții.

Alimentație publică

Începând cu 7 mai, serviciile de alimentație publică sunt permise în aer liber, cu respectarea cerințelor stricte de siguranță epidemiologică.

Nu mai mult de patru adulți, în afară de minori (sub vârsta de 18 ani), din cel mult două gospodării pot fi prezenți la o masă în aer liber și nu trebuie să fie mai mult de zece persoane așezate împreună (adică adulți + copii).

Atât personalul, cât și patronii trebuie să poarte măști care acoperă gura și nasul în timpul vizitei lor, cu excepția cazului în care sunt așezați la o masă.

Pentru a preveni un număr mare de oameni care se adună la locurile de alimentație publică seara târziu, programul de lucru al facilităților de alimentație publică în aer liber este limitat la orele de la 6.00 la 24.00. După ora 24.00, locurile de alimentație publică au permisiunea de a oferi mâncare la pachet.

Sursa: https://www.mfa.gov.lv/en/information-travellers-latvia-provisions-preventing-spread-covid-19

6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

- Regulamentul privind autoizolarea, distanțarea socială, transportatorii internaționali de pasageri și categoriile de persoane cărora li se permite să traverseze frontierele externe letone din țări terțe sunt prevăzute de Regulamentul Cabinetului de Miniștri nr.360 - Măsuri de siguranță epidemiologică pentru limitarea răspândirii infecției de COVID -19, adoptat la 9 iunie 2020:https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai(disponibil și în limbile Engleză și Rusă, în dependență de actualizările la zi).

- Portalul informațional de stat privind răspândirea COVID-19 în Letonia: https://covid19.gov.lv/(disponibil și în limbile Engleză și Rusă, în dependență de actualizările la zi).

- Pagina consacrată a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Letonia: https://www.mfa.gov.lv/en/information-travellers-latvia-provisions-preventing-spread-covid-19

- Garda Frontierei de Stat: https://www.rs.gov.lv/en, solicitări telefonice la +371 67075616

7. INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova la Riga

https://letonia.mfa.gov.md/

Cetățenii care se confruntă cu o situație dificilă, specială, sau cu caracter de urgență pot contacta Ambasada la numărul de telefon: + 371 6 735 91 63, sau la numărul de urgență +371 29 99 79 61. La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Ambasada Republicii Letonia la Chișinău

https://www.mfa.gov.lv/en/moldova