Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia

A A A

Întrebări frecvente/F.A.Q.

FAQ Item: 

Am nevoie de programare pentru a solicita careva servicii consulare la Ambasadă?

Da. Pentru a solicita orice serviciu consular, este nevoie sa faceți o programare prealabilă la numărul de tel.: + 371 6 735 91 63 în zilele de marți și miercuri, între orele 15:00-17:00.

Este posibil să traduc și apostilez actele mele la Ambasadă?

Nu, misiunile diplomatice și oficiile consulare nu aplică Apostila. Acest serviciu se face în exclusivitate în țara de origine a documentului. Prin urmare, dacă vi se solicită actele dvs din RM să fie traduse și apostilate, urmează să Vă adresați în exclusivitate la Ministerul Justiției al RM (inclusiv, prin intermediul procurii). Solicitantul care deţine semnătura digitală poate depune cererea şi în format electronic, pe portalul www.apostila.gov.md.

Vreau să fac o procură. De ce acte am nevoie?

Pentru întocmirea unei procuri, este nevoie de prezența personală a mandatarului (cel care împuternicește) cu un act de idenitate al său și copia actului de identitate al reprezentantului său.

Costul unei procuri este: 30 EUR.

Am pierdut pașaportul / a expirat pașaportul, cum pot pleca acasă dacă nu dispun de timp să perfectez pașaport nou?

În cazul în care trebuie să plecați în scurt timp în Republica Moldova şi nu aveţi un act de identitate valabil, urmează să Vă adresați la Ambasadă pentru a obține Titlul de călătorie (document de călătorie provizoriu).

Pentru eliberarea Titlului de călătorie este necesar să completați la Ambasadă o cerere de eliberare a titlului de călătorie și o declarație de pierdere/furt a documentului de călătorie. Este necesar să aveți 2 fotografii color cu mărimile 3,5 cm-4,5 cm; adeverință de la poliție privind lipsa documentului de călătorie sau alte documente pe care le aveți, după caz; bonul de plată privind achitarea taxei de 25 EUR.

Mi s-a născut un copil în Letonia. Cum pot să-i perfectez acte moldovenești?

Documentarea celor noi născuți în Letonia decurge în 2 etape:

Etapa 1 - transcrierea certificatului de naștere din leton în moldovenesc. Pentru realizarea acestei acțiuni, este nevoie de:

  • Certificatul sau extrasul de pe actul de naștere întocmit de organele competente letone, cu traducerea acestuia în limba română și autentificată notarial;
  • Actele de identitate ale părinților copilului;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;
  • certificatele de naştere ale părinţilor copilului;

Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere este de pînă la 90 zile. Acest serviciu este gratuit.

Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere nu este nevoie de ambii părinți sau prezența copilului. Astfel, un părinte poate solicita de unul singur acest serviciu consular.

Etapa 2 – perfectarea pașaportului. După ce va fi transcris certificatul de naștere, sunteți în drept de a solicita pașaport pentru copil, pentru care urmează să prezentați următoarele acte:

  • certificat de naștere moldovenesc al copilului (cel transcris);
  • certificat de căsătorie a părinților, dacă există;
  • un act de identitate valabil al părintelui;

Notă: în cazul în care părinții sunt căsătoriți, este suficient prezența unui părinte la depunerea dosarului, în caz contrar, urmează să se prezinte ambii părinți.

Au sau nu nevoie de viză cetățenii Republicii Letonia pentru a călători în Republica Moldova?

Cetățenii Letoniei, începînd cu 27 mai 2006, au dreptul de intrare și ședere fără viză pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă pînă la 90 zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în țară. Pentru cetățenii celorlalte State Membre ale Uniunii Europene cerințele de viză au fost unilateral ridicate de către Republica Moldova începînd cu 01 ianuarie 2007. Deja de mai bine de 10 ani cetățenii UE, inclusiv cetățenii Letoniei, au dreptul de intrare și ședere fără viză pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă pînă la 90 zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în țară.

La 03 ianuarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 257 din 01 noiembrie 2013, care a extins și a precizat noua categorie de persoane care beneficiază de regimul fără vize pentru traversarea frontierei Republicii Moldova, inclusiv resortisanții țărilor terțe și apatrizii, care domiciliază legal în UE și altele. Articolul 3 al Legii prevede:

(1) Resortisanţii statelor şi regiunilor administrative speciale indicate în anexa nr. 2 sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, avînd drept de şedere de pînă la 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară.

(2) Refugiaţii şi apatrizii care nu deţin cetăţenia statelor sau a regiunilor administrative speciale indicate în anexa nr. 2, dar domiciliază în statele sau regiunile administrative speciale respective şi sînt în posesia documentelor de călătorie eliberate de aceste state sau regiuni administrative speciale, sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, avînd drept de şedere de pînă la 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară.

(3) Posesorii documentelor de călătorie tip Laissez–Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, membrii echipajelor aeronavelor şi navelor maritime, membrii echipajelor şi însoţitorii de zbor ai aeronavelor care efectuează zboruri de urgenţă şi de salvare, precum şi alte persoane care acordă ajutor în caz de dezastre sau accidente, membrii echipajelor civile ale navelor care navighează în apele internaţionale sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, avînd drept de şedere de pînă la 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară.

La rîndul său, regimul de vize pentru cetățenii Republicii Moldova a fost anulat de Consiliul Uniunii Europene și se aplică din 28 aprilie 2014 pentru intrarea în Uniunea Europeană, inclusiv zona Schengen. De acest drept beneficiază cetățenii Republicii Moldova care dețin pașaport biometric, iar șederea pe teritoriul UE este pentru o perioadă pînă la 90 zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări. Menționăm că începînd cu 01 ianuarie 2011 în Republica Moldova se emit exclusiv pașapoarte biometrice.

Acordul privind facilitarea eliberării vizelor semnat între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană la Bruxelles la 10 octombrie 2007, reglementează procedura de obținere a vizelor pentru alte situații, precum în cazul șederii de lungă durată în UE (mai mult de 90 zile), migrația forței de muncă, călătoriile în baza pașapoartelor nebiometrice, ș.a.